Resurse umane

Document Deschide
Acte necesare pentru a beneficia de angajarea unui asistent personal sau indemnizație de handicap Deschide
Cerere de angajare in funcția de asistent personal persoană cu handicap Deschide
Cerere acord privind indemnizația de handicap Deschide
Cerere acord privind angajarea unui asistent personal Deschide

Urbanism

Document Deschide
CERERE pentru prelungirea valabilitǎţii certificatului de urbanism Descarcă
CERERE pentru prelungirea valabilitǎţii autorizaţiei de construire/desfiinţare Descarcă
MODEL pentru panoude identificare a investiției Descarcă
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor Descarcă
COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor Descarcă
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor Descarcă
COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor Descarcă
CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism Descarcă
CERERE certificat de edificare Descarcă
CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare Descarcă
Documente necesare emiterii certificatului de Urbanism Deschide

Registrul agricol

Document Deschide
CERERE/DECLARAȚIE privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol Descarcă
Cerere-Adeverință stare materială Descarcă

Asistență Socială

Document Deschide
Lista bunurilor ce duce la excluderea ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei, ajutorului de incalzire si a suplimentului pentru energie Deschide
Formular- ancheta sociala persoane adulte cu handicap Deschide
Formular- ancheta sociala minori grad de handicap Deschide
Formular ancheta sociala pentru acordarea ajutorului social/alocatie pentru sustinerea familiei/ajutor incalzire Deschide
Cerere acordare ajutor social/alocatie pentru sustinerea familiei/ajutor incalzire Deschide
Declarație privind intentia de a pleca cu contract de munca in strainatate Deschide
Declaratie prelucrare dacte cu caracter personal Deschide
SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII- Declaratie 001 Formular pentru copii nascuti in spatiu UE necesar pentru acordarea alocatiei de stat Deschide
CERERE privind decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Deschide
CERERE pentru acordarea alocaŃiei de stat pentru copii Deschide
CERERE privind exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transport interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilorn persoanelor cu handicap
Deschide
CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi Deschide
CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii Doamnă/Domnule director al A.J.P.I.S. Deschide
CERERE pentru evaluare și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/ acces la servicii de abilitare și reabilitare Deschide
CERERE pentru eliberarea legitimației acordate persoanelor cu dizabilități și/sau a biletelor de călătorie gratuită interurbană Deschide
CERERE pentru obţinerea unui card-legitimație pentru locuri gratuite de parcare, persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora Deschide
CERERE de evaluare complexa în vederea încadrării în grad de handicap Deschide
Factorii de mediu –anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale Deschide
Adeverinta-tip pentru indemnizatie crestere copil stimulent de la angajator Deschide
DECLARAȚIE privind acordul celuilalt parinte pentru a beneficia de alocatie de stat pentru copi Deschide

Formulare

Document Deschide
Model adeverință C.A.P. Descarcă
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal Deschide
Cerere certificat fiscal persoane fizice Deschide
Cerere certificat fiscal persoane juridice Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii