Situație financiară 2024

Document Deschide
Indicatori trimestrul I 2024 Deschide


Situație financiară 2023

Document Deschide
Indicatori trimestrul IV Deschide
Dare de seamă trimestrul III - 2023 Deschide
Bugerul local pe anul 2023 rectificat la data de 14 septembrie 2023 Deschide
Dare de seamă trimestrul II - 2023 Deschide
Indicatori trimestrul III Deschide
Indicatori venituri și cheltuieli Deschide
Dare de seamă trimestrul I - 2023 Deschide
Indicatori venituri și cheltuieli - trimestrul I 2023 Deschide


Situație financiară 2022

Document Deschide
Indicatori venituri și cheltuieli - trimestrul III 2022 Deschide
Indicatori venituri și cheltuieli - trimestrul II 2022 Deschide
Indicatori venituri și cheltuieli 2022 Deschide


Documente 2021

Data Document Deschide
19.03.2021 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Poieni-Solca, pe anul 2021 Deschide


Situație financiară 2021

Data Document Deschide
-- Indicatori sinteza Deschide
23.12.2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 RECTIFICAT LA DATA DE 23.12.2021 Deschide
27.09.2021 RECTIFICARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 Deschide
2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024 Deschide
2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
30.06.2021 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
30.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
30.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
30.06.2021 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
30.06.2021 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
30.06.2021 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (ANALITIC) Deschide
30.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
30.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
30.06.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
30.06.2021 SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ Deschide
30.06.2021 BILANT Deschide
31.03.2021 SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ Deschide
31.03.2021 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
31.03.2021 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
31.03.2021 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
31.03.2021 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
31.03.2021 TOTAL CHELTUIELI Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
31.03.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
31.03.2021 BILANT Deschide
31.03.2021 BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA Deschide


Situație financiară la 31.12.2020

Document Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Veniturile și Cheltuielile bugetelor locale pe Unități Administrativ Teritoriale Deschide
Situatia platilor efectuatedin fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situația activelor fixe amortizabile Deschide
Total active fixe Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile Deschide
Total active fixe Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilanț Deschide
Buget local pe anul 2020 rectificat la data de 23 decembrie 2020 Deschide
Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii