Documente 2021

Data Document Deschide
19.03.2021 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Poieni-Solca, pe anul 2021 DeschideSituație financiară la 31.12.2020

Document Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Veniturile și Cheltuielile bugetelor locale pe Unități Administrativ Teritoriale Deschide
Situatia platilor efectuatedin fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situația activelor fixe amortizabile Deschide
Total active fixe Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile Deschide
Total active fixe Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilanț Deschide
Buget local pe anul 2020 rectificat la data de 23 decembrie 2020 Deschide
Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii