Anunțuri-2024

Data Document Deschide
21.05.2024 Rezultatul final concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane și salarizare Deschide
21.05.2024 Rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane și salarizare Deschide
16.05.2024 Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane și salarizare Deschide
10.05.2024 Rezultatul verificării eligibilității candidaților în urma depunerii dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane și salarizare Deschide
11.04.2024 Formular de inscriere concurs Deschide
11.04.2024 Anunț organizare concurs recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului resurse umane și salarizare Deschide
09.04.2024 Anexa nr.1 la Formularul de ofertă Deschide
09.04.2024 Formulare și modele Descarcă
09.04.2024 Anunț de publicitate Achizitie directa privind contractul de Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție: "Extiniderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Poieni-Solca, județul Suceava". Deschide
20.03.2024 Raport de evaluare Proprietate imobiliară teren intravilan, nr. cad. 32332 din CF 32332 Situat în loc. Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca, jud. Suceav Deschide
20.03.2024 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, în suprafață de 500 mp, aflat în domeniul public al comunei Poieni-Solca, județul Suceava Deschide

Anunțuri-2023

Data Document Deschide
29.12.2023 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al comunei Poieni-Solca, județul Suceava Deschide
02.11.2023 STRATEGIA DE CONTRACTARE privind atribuirea contractului de executie lucrari prin ACHIZITIE DIRECTA Deschide
02.11.2023 Parte desenată - Proiect tehnic Deschide
02.11.2023 Parte scrisă - Proiect tehnic Deschide
02.11.2023 Formulare Deschide
02.11.2023 CAIET DE SARCINI Deschide
02.11.2023 Anunt de publicitate Achizitie directa Deschide
31.10.2023 Anunț privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Deschide
25.05.2023 Anunț Primăria comunei Poieni-Solca, județul Suceava, organizează în data de 24.10.2023 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici. Deschide
10.04.2023 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - Proiect de hotărâre nr. 18/11.04.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava. Deschide
31.03.2023 Anunț - Proiect de hotărâre nr. 17/28.03.2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024 cu rata inflației, în procent de 13,8% Deschide
30.03.2023 A N U N Ţ de începere proiect „REALIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA POIENI SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” Deschide

Anunțuri-2020,2021,2022

Data Document Deschide
30.12.2022 A N U N Ţ - referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Poieni-Solca, pe anul 2023 Deschide
25.10.2022 Proiect de Hotărâre însușire stema comunei Poieni-Solca Deschide
25.10.2022 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă al comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava Deschide
17.10.2022 Hotărâre privind aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 2000 mp, aparținând domeniului public al comunei Poieni-Solca. Caiet de sarcini. Formulare Deschide
17.10.2022 Anunț concesionare teren în suprafață de 2000 mp, aparținând domeniului public al comunei Poieni-Solca, județul Suceava Deschide
12.04.2022 Anunț concesionare teren aparținând domeniului public al comunei Poieni-Solca, județul Suceava Deschide
14.02.2022 Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu. Deschide
14.02.2022 Cerere de înscriere ca personal de recensământ Descarcă
27.12.2021 Raportul final al procedurii de desemnare a conslierului de etică Deschide
27.12.2021 Rezultatele la interviu la concursul organizat în data de 27 decembrie 2021 pentru promovarea în grad profesional, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului resurse umane și salarizare al aparatului de specialitate al primarului comunei Poieni-Solca Deschide
27.12.2021 Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în data de 27 decembrie 2021 pentru promovarea în grad profesional, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului resurse umane și salarizare al aparatului de specialitate al primarului comunei Poieni-Solca Deschide
26.11.2021 Anunt privind derularea procedurii de desemnare a consilierului de etica Deschide
26.11.2021 Bibliografie propusa pentru examenul de promovare in grad profesional Deschide
26.11.2021 Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție Deschide
05.08.2021 Modele Formulare - Invitatie de participare pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Poieni-Solca" Descarcă
05.08.2021 Invitatie participare Denumire achiziție: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Poieni-Solca" și caiet de sarcini Deschide
05.05.2021 Proces verbal în urma selecției dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu atribuţii privind auditul intern, din cadrul Compartimentului de audit intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Poieni-Solca. Deschide
14.04.2021 Anunț - Primăria comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava, organizează un concurs/examen de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu atribuţii privind auditul intern, din cadrul Compartimentului de audit intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Poieni-Solca. Deschide
25.01.2021 Rezultate finale - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat Deschide
20.01.2021 Rezultat probă scrisă - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat Deschide
14.01.2021 Rezultat selecție dosare - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat Deschide
28.12.2020 Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat și Biografie Deschide
30.09.2020 Anunt salarizare conform Legii nr. 153/2017 Deschide
-- Delimitare sectie de votare Deschide


Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii